Anphabe

Connecting opportunities
hZWZl5phmXCYmZeExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh
  • hZWZl5phmXCYmZeExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsl2lrUr98qKellJ--lqXRoJjSsZBz0dLUwtLdqsvQoMarhp7VnZygU5vbn8mmz6WeiHPXb2lwoFeglK6ygaealrikkqTMq6qbmKZVnaZwmmpZ1Jmmkc_YhpzFnpOg36ObapSdhMbT06GW1KrFm8pYa89ylmtubpZnb7Cx
2023

Company Menu

Company activity

TALKSHOW “TƯ DUY CHIẾN LƯỢC MANG LẠI SỰ THÀNH CÔNG GÌ CHO NHÀ QUẢN LÝ”

By: Jollibee Việt Nam | Posted: Thu, 04/06/2023 - 17:04

Ngày thứ 4 (29/3/2023) vừa qua, Nhà Ong đã triển khai chương trình talkshow mang tên “Tư duy chiến lược mang lại thành công gì cho nhà quản lý” với sự tham dự của diễn giả Vũ Thế Dự - với hơn 25 năm kinh nghiệm về tư vấn chiến lược cho các công ty và tập đoàn đa quốc gia tầm cỡ trong khu vực Châu Á. Đây là talkshow đặt biệt nằm trong chuỗi chương trình phát triển tài năng kế nhiệm (ELP) dành cho các nhà quản lý kế thừa của nhà Ong. Nội dung buổi talkshow đã làm rõ tầm quan trọng của tư duy chiến lược đối với nhà quản lý; những sai lầm mắc phải trong tư duy chiến lược cũng như cách thức để rèn giũa và phát triển tư duy chiến lược. 

Comment

hZWZl5phmXCYmZeExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmmNrUr98qKellJ--mKTYmavdl5efz9LJz9jXvqzTos6VqdHWzNjfdKTTnsug2nyf2KWqlpus1aetVW-sb3BzVMuln5PXoaWgV26mnGRonlKjxbKtfNHGyKfT1s-In6Obb56F0sTWx56oiGzHbJpwq9lylWZyWsujqJyospSssqLKUmyjnWlrbFd2os-jl9KpZaWqqJnF0cmDn9ecn55SxqfYzNbcw8-VV6GaoGWXbWOhq55manKImqKnna2ul6ip05WjUp6hcGVrY2Waam-bYGidamdgl5yUnNeemqCGkdGp1tLYyMiIbJegYqGv4w..
hZWZl5phmXCYmZeExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...