Anphabe

Connecting opportunities
hZWZl5phmW2YlZqExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh
  • hZWZl5phmW2YlZqExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsl2lrUr98qKellJ--lqXRoJjSsZBz0dLUwtLdqsvQoMarhp7VnZygU5vbn8mmz6WeiHPXb2lwoFeglK6ygaealrikkqTMq6qbmKZVnaZwmmpZ1Jmmkc_YhpzFnpOg36ObapSdhMbT06GW1KrFm8pYa89ylmtubpZnb7Cx
2023

Company Menu

Company activity

JOLLIBEE VIỆT NAM ĐỒNG HÀNH CÙNG "GIỜ TRÁI ĐẤT"

By: Jollibee Việt Nam | Posted: Thu, 03/30/2023 - 14:49

Để cùng hòa nhịp cho việc bảo vệ Trái Đất, Jollibee Việt Nam hưởng ứng chương trình "60 phút - Thời khắc quan trọng cho Trái Đất".

Đây là chương trình thường niên của tập đoàn JFC nói chung và Jollibee Việt Nam nói riêng được diễn ra vào thứ bảy tuần cuối cùng của tháng Ba.

Ngày 25/03/2023, từ 20h30 đến 21h30, Jollibee Việt Nam kêu gọi và khuyến khích toàn nhân viên hưởng ứng thực hiện:

  • Hạn chế sử dụng điện tại các khu vực không thiết yếu tại các nhà hàng
  • Giảm 50% sử dụng điện tại các khu vực không thiết yếu: đèn hành lang, lối đi bộ
  • Hạn chế sử dụng các thiết bị điện không thiết yếu tại nhà

Jollibee Việt Nam hi vọng với sự đóng góp này, Trái Đất của chúng ta sẽ ngày một xanh hơn, sạch hơn, và tốt hơn.


Comment

hZWZl5phmW2YlZqExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmmNrUr98qKellJ--mKTYmavdl5efz9LJz9jXvqzTos6VqdHWzNjfdKTTnsug2nyf2KWqlpus1aetVW-sb3BzVMuln5PXoaWgV26mnGRonlKjxbKtfNHGyKfT1s-In6Obb56F0sTWx56oiGzHbJpwq9lylWZyWsujqJyospSssqLKUmyjnWlrbFd2os-jl9KpZaWqqJnF0cmDn9ecn55SxqfYzNbcw8-VV6GaoGWXaWOhq55manKImqKnna2ul6ip05WjUp6hcGVrY2Waam-bYGidamdgl5yUnNeemqCGkdGp1tLYyMiIbJegYqGv4w..
hZWZl5phmW2YlZqExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...